Soutěž o téma nové pamětní medaile jde do finále

Autoři hledají originalitu, ale 15 procent návrhů ovlivnil koronavirusPražská mincovna vyhlásila soutěž „NÁMĚT NA NOVOU MEDAILI“. Sběratelé, historici, ale také široká veřejnost se mohou podílet na přípravě pamětních medailí. Hledá se téma, které si zaslouží zvěčnit medailí z drahého kovu.

Navržené téma musí být nové. Nesmí jít o motiv, který byl během posledních 30 let vydán. Námět se také nesmí opakovat. To znamená, že lidé, kteří se chtějí zapojit, by si měli nejdříve prostudovat, který návrh již byl zařazen do emisního plánu České národní banky a České Mincovny, Pražské mincovny nebo Kremnické mincovny. Základní idejí námětu by měla být jedinečnost a originalita, národní charakter a významnost pro český národ. Nelze navrhnout „Sjednocení Německa“. Přípustné je ale například téma „Königsberg (Královec)“ – město založené na počest českého krále Přemysla Otakara II.

Foto: archiv Pražská mincovna

„Samozřejmě koronavirus ovlivňuje i témata návrhů. Ze zaslaných témat je 15 procent právě s leitmotivem pandemie. Trochu nás to překvapilo – ale velmi oceňujeme ty, kteří si kreativní pohled na věc uchovali i v této monotematické době,“ komentoval přemýšlení autorů Pavel Trtík, zástupce Pražské mincovny.

Foto: archiv Pražská mincovna

Vítěz soutěže tak pomůže objevit a zvěčnit vzácný střípek české historie na pamětní medaili. Hlavním lákadlem pro soutěžící je výhra: mince v podobě zlatého Svatováclavského dukátu. Jeho autorem je akademický sochař Vladimír Oppl a má ryzost 23,6 karátu. Pamětní medailí budou odměněni všichni, kdo se nové ankety zúčastní, a zároveň každé navržené téma, které bude vybráno k realizaci.Vítězný návrh se bude razit z drahých kovů a stane se součástí českého kulturního dědictví. Soutěž trvá do 30. 4. 2020. 

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.