V Jenišově se uskutečnil 3 denní divadelní festival pro děti

V Jenišově u Karlových Varů se uskutečnil tří denní divadelní festival pro děti. První den ve středu 26. 8. děti viděly pohádku Jak si Kuba Marjánku zasloužil.

Foto: archiv Obce Jenišov

Druhý den ve čtvrtek 27. 8. děti v areálu Oáza sledovaly pohádku O loupežníkovi Barabánovi. Po pohádce si opekly buřty.  

Foto: archiv obce Jenišov

Poslední, třetí den v pátek 28. 8. byla pohádka Pejsek a sluníčko  opět přesunuta na sál obce. Festival se povedl, akce se líbila nejen dětem, ale i dospělým.

Foto: archiv obce Jenišov


Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.