Vánoční posezení klientů organizace ISNA-MSE z.s. podpořilo Jídlo k vám domů

V pátek 18. 12. 2020 proběhlo vánoční setkání klientů, kteří navštěvují organizaci ISNA-MSE z.s. Setkání proběhlo za dodržování všech opatření, která jsou povinná ve stupni 4.

archiv: ISNA-MSE z.s.

Milým překvapením pro děti s postižením a jejich rodiče byl vánoční dárek od firmy Jídlo k vám domů, která na vánočním setkání darovala občerstvení.

archiv: ISNA-MSE z.s.

Děkujeme také Alexandře Uherkové za dlouholetou podporu a jsme rádi, že se vánoční setkání i přes opatření výborně povedlo“, sdělila nám Kamila Hladišová z ISMA-MSE z.s.

Organizace ISNA-MSE z.s je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003. Její poslání je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích (školství, sociální a zdravotnictví) v rámci konceptu Snoezelen-MSE.

Co je vlastně terapie Snoezelen? 

 Každý z nás zažívá denně obrovské množství jevů a podnětů. Přijímáme je především prostřednictvím našich smyslů. Bez toho, co vidíme, slyšíme, cítíme i jíme, bychom nebyli tím, čím jsme. Bez adekvátního prožívání bychom nemohli kvalitně poznávat a obohacovat náš život. Proto je koncept Snoezelen-MSE využíván především při práci s dětmi s DMO, se smyslovými vadami, s těžkým kombinovaným postižením, chromozomálními poruchami ale i s poruchami chování, a mnohých jiných.

archiv: ISNA-MSE z.s.

V  terapii Snoezelen je kladen důraz na rozvoj smyslů do jejich hloubky. Současně  rozvíjíme psychomotoriku, kognici a to v maximální míře schopností dítěte. Požadavky na nás kladené, chaotičnost a uspěchanost jsou hlavními kritérii doby – ten kdo nezvládá, je zahlcen léky, které mu mají pomoci. To je důvodem proč se pro terapii rozhoduje i množství dospělých lidí zdánlivě bez zdravotních obtíží

archiv: ISNA-MSE z.s.

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.