Rozhovor s ředitelkou Českého institutu osamělosti

 JUDr. Jarmila Škvrnová založila v roce 2020 úspěšný projekt Pošli úsměv osamělým a od 1. 1. 2021 je zakladatelkou a ředitelkou Českého institutu osamělosti, z.ú.

Projekt Pošli úsměv osamělým, který jste založila v loňském roce a který se stal finalistou soutěže Magistrátu hl. města Prahy Nakopni Prahu byl velmi úspěšný. Jakou největší zkušenost jste získala?

Kromě úžasných setkání spolu s mými kolegyněmi se seniory, kteří se rozhodli zbytek života trávit v Domovech seniorů a poznání jejich touhy zapojit se ještě do aktivit a být potřebným pro druhé nebo také na druhé straně  smutných setkání se seniory, kteří ztratili smysl života a přežívají, tak určitě velkým poznáním bylo v této době, že COVID-19 můžeme zařadit mezi spouštěče prohloubení osamělosti. Podle možností, které nám dovolil v roce 2020 nouzový stav, jsme objeli několik Domovů pro seniory, zajistili jsme pro minimálně 300 seniorů  finanční.dary,  které byly použity na kadeřníka, pedikůru, kulturní zážitky, vánoční balíčky a přinesli jsme tímto  seniorům velkou radost. Uspořádali jsme soutěž o nejlepší recept – vítězem se stal seniorský tým z Domova pro seniory v Chodově, který upekl do soutěže perfektní Cmundu.  Nicméně zkušenost z tohoto projektu mne posunula dále, začala jsem studovat Strategie osamělosti z okolních zemí a smutné, ale pozitivně laděné bylo mé myšlení problematikou osamělosti se dále zabývat.

Foto. Business Lifestyle

Takže jste založila nový subjekt Český institut osamělosti, z.ú. Čím se bude zabývat?

Česká republika systémově problém osamělosti dosud neřeší, nesbírají se k němu data ani se nevedou žádné statistiky.

Hlavním cílem nového Českého institutu osamělosti, z. ú., je realizace projektů a  činností na podporu boje proti osamělosti a zajišťování odborného výzkumu v této oblasti. Cílem je vytvoření  návrhu Strategie pro řešení osamělosti pro Českou republiku s položením  základů pro změnu směrem k propojené společnosti..

Dalším cílem Českého institutu osamělosti, z.ú. je iniciovat nastartování a rozvoj politik, které by také dlouhodobě  usilovaly o snižování  nákladů na veřejné zdraví.

Samota postihuje zástupce každé věkové skupiny, jelikož má významný vliv na psychický stav i fyzické zdraví a co se týče pracující populace, pak i na produktivitu práce.  Samota může vést k narušení spánku, k vysokým hladinám stresových hormonů, k vyšší náchylnosti k různým onemocněním a ke zhoršení imunitního systému.

Samota má dopad na osoby pečující o osamělé (přátelé a příbuzné), a způsobuje dodatečné náklady  zaměstnavatele na tyto zaměstnance.

Co je však nejdůležitější pro vznik nového subjektu, že se vytvořil tým – Správní rada – předsedkyně Mgr. Lilly Ahou Král, místopředseda Ing. Jan Špilar a člen Ing. Jan Michálek a zástupce  PR – Bc. Karolína Kadlecová, kteří mají  se mnou jako se zakladatelkou a ředitelkou společné zájmy tuto problematiku řešit.

Foto: archiv Canva

Co způsobuje osamělost?

Příčiny osamělosti se liší od člověka k člověku a ne vždy přesně se ví, co je tou spouštěcí událost, která člověka tlačí do osamělosti.

Ale existují základní faktory, které formují naše očekávání a potřeby vztahů a naše skutečné vztahy v oblasti, například:

  • Sociální a kulturní
  • Identita a osobnost
  • Situace

Spouští události nebo životní fáze. To může změnit rovnováhu mezi našimi vztahy a těmi, které bychom chtěli mít. Například:

  • Stěhování do nového města
  • Ztráta zaměstnání
  • Ztráta milovaného člověka

Osobní myšlenky a pocity

Ty mohou utvářet, jak lidé vidí svou situaci a intenzitu svých pocitů. Například:

  • Je to něco, co se mnou souvisí, nebo je to vnější?
  • Je to pod mou kontrolou?
  • Je pravděpodobné, že to vydrží?

Jaké jsou cíle Českého  institutu osamělosti, z.ú., který jste založila?

Nevím o tom, že by v České republice někdo měřil a analyzoval, jak různé faktory ovlivňují pravděpodobnost osamělosti. Jen z různých analýz, které se provádějí v zemích EU nebo v GB vyplynulo, že lidé uvádějí, že se cítí osamělí častěji a nejsou to jenom senioři, ale mladí lidé ve věku 16 až 24 let, ovdovělí, se špatným zdravím, ti co mají l dlouhodobou nemoc nebo zdravotní postižení nebo pečovatelské povinnosti nebo jsou nezaměstnaní.

Český institut osamělosti, z.ú. má ve svých cílech iniciovat, aby se vedla v ČR statistika a shromažďovala data, protože osamělost je velmi nebezpečným faktorem nejenom pro zhoršení veřejného zdraví, ale také zatěžuje jeho nákladovostí.

Důležitý je také způsob, jakým žijeme a pracujeme. Technologie nám umožnila pružněji pracovat, ale může také omezit příležitosti pro interakci. Distanční studium nebo home office je dobrá forma, ale její dlouhodobý tlak může  zabránit socializaci a ovlivnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To znamená, že nám možná chybí šance navázat smysluplné vztahy v práci a vychovávat naše širší sítě venku. 

Budeme iniciovat projekty, které již mají v EU dobrou praxi  a vést kampaně, aby se o tomto problému vůbec začalo hovořit.

Paní doktorko Vaše osobní zkušenost s důsledky COVID-19 na osamělost  v činnostech, které děláte ?

Vedu  v rámci Mezigeneračního centra Jesenice – klub, u.s. virtuální Univerzitu 3. věku jako tutor. Je fajn, že můžeme studovat na dálku a nemusíme jezdit na přednášky na vysokou školu, ale velmi  toužíme po našich společných schůzkách, kdy se setkáme a pracujeme společně na testech, popíjíme kávu a povídáme si o tématu nebo o čemkoliv. To nám velmi chybí. Senioři – studenti ztrácejí postupně smysl k výkonu některých činností a rychleji  stárnou. A často není cesty zpátky.

Foto: archiv Mezigenerační centrum Jesenice

Kontakt na JUDr. Jarmilu Škvrnovou info@osamelost.eu nebo skvrnova@osamelost.eu

Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena.