Hledá se osobnost Moravskoslezského kraje. Oceněny budou i společensky odpovědné firmy či obce

Hejtman kraje Ivo Vondrák vyhlásil už 12. kolo soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Čtvrtým rokem pak bude udělen titul Osobnost Moravskoslezského kraje. O cenu hejtmana se mohou firmy, obce a živnostníci hlásit až do konce května, ke stejnému datu přijímá krajský úřad nominace veřejnosti na Osobnost Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků je předběžně plánováno na září 2021.

Foto: archiv MSK
Osobnost 2019 Eva Šeinerová

„Téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce mnohem silnější váhu. Náročné období pandemie vyžaduje od nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí a o aktuální dění. Koronavirus nám hodně vzal, ale také posílil právě společenskou odpovědnost a upozornil na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Lidé se semkli, navzájem se podporovali, mnohé firmy nezištně pomáhaly v boji s koronavirem. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu těmto společensky odpovědných firmám, ale i obcím nebo živnostníkům poděkovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že podmínky soutěže se neliší od minulého roku.

Foto: archiv Instagram Iva Vondráka
hejtman Ivo Vondrák

Stejně jako vloni budou uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získají podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. V minulém roce pak přibyla kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Do soutěže se všechny tyto subjekty hlásí samy, a to do 31. 5. 2021.

Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality České republiky. Při hodnocení se posuzuje řada sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Komise se při hodnocení přihlášených subjektů zaměřuje na vztah k okolí, sociálním potřebám, životnímu prostředí, podporu sociálně ohrožených skupin nebo například handicapovaných.


Přihlášky do soutěže mohou subjekty Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje posílat emailem na adresu lada.zemanova@msk.cznebo datovou schránkou kraje do 31. 5. 2021. Do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje mohou lidé zasílat nominace pomocí elektronického formuláře. Využít mohou i formulář tištěný, který najdou v regionálním tisku. Ten pak mohou zaslat poštou na adresu Krajského úřadu MSK nebo naskenovaný e-mailem na adresu osobnost@msk.cz. I zde je uzávěrka 31. 5. 2021.

Kategorie Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

podnikatelské subjekty (firmy)

  •  do 50 zaměstnanců,
  • do 250 zaměstnanců,
  • nad 250 zaměstnanců,

organizace veřejného sektoru

  •  do 50 zaměstnanců,
  •  nad 50 zaměstnanců,

obce

  • obce s rozšířenou působností,
  •  ostatní obce

mikropodniky, živnostníci a spolky 

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.