Oddělení Intervenční radiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí vyšetřuje pacienty novým CT přístrojem

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí investovala 30 milionů korun do nového CT přístroje, který umožní vyšetřovat pacienty s cévními chorobami přesněji, rychleji a ve větším počtu než doposud. S jeho dokonalostí roste i spolehlivost vyšetření a výrazně klesá dávka radiačního záření nutná k provedení vyšetření.

Foto: archiv Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí
nový přístroj CT

Celkem 14 dní trvala obměna, během níž byl na Oddělení Intervenční radiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí nainstalován nový CT přístroj. Za účelem výměny vybavení musela být dočasně vybourána část zevní zdi v hlavní vyšetřovně a nový přístroj byl na místo transportován jeřábem.  Součástí byla také kontrola a úprava vzduchotechniky, návoz, montáž a zprovoznění nového vybavení.

Výpočetní tomografie (CT) je vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní vyšetřování vnitřních orgánů, tkání a cévních struktur, které na obvyklých rentgenových snímcích nejsou viditelné. Lze tedy zobrazit mozek, orgány a struktury hrudníku a břicha, kosterní a svalovou soustavu, cévy mozku, hrudníku, břicha a končetin. U některých typů vyšetření je za účelem dosažení přesnějšího zobrazení nutné pacientovi vpíchnout do žíly speciální látku, za účelem vyšetření cév to platí bez výjimky. Zobrazování mozku, páteřního kanálu a pohybového aparátu je v dnešní době jednoznačně doménou magnetické rezonance, v řadě případů se však výpočetní tomografie a magnetická rezonance jako metody doplňují.             

foto: archiv Business Lifestyle
nový CT přístroj

JAK CT PŘÍSTROJ FUNGUJE?

Při vyšetření pacient zajíždí do „tunelu“ přístroje. Na rozdíl od magnetické rezonance je „tunel“ CT přístroje krátký a délka vyšetření trvá maximálně několik minut. „Vyšetření tedy mohou podstoupit i pacienti, kteří mají strach z uzavřených prostorůCT přístroj umístěný v naší nemocnici je unikátní tím, že obsahuje dvě RTG lampy a dvě sady detektorů, tato technologie umožňuje přesné vyšetření koronárních tepen, tedy tepen zásobujících srdeční sval, u pacientů s vyšší tepovou frekvencí. Už po pár dnech provozu pozorujeme, že radiační dávka, kterou pacient obdrží během CT vyšetření, je u některých typů vyšetření zhruba dvojnásobně nižší ve srovnání se starým přístrojem,“ popisuje primář oddělení Intervenční radiologie MUDr. Marian Wierzgoń.

CT vyšetření probíhá ve dvou etapách. Za samotné vyšetření se získáním dat jsou zodpovědní radiologičtí asistenti, kteří provádějí vyšetření pomocí nastavených protokolů. „Nutno zdůraznit, že nový CT přístroj přichází z výrobního závodu prakticky „čistý“. Vyšetřovací protokoly si musí personál daného pracoviště vytvořit dle vlastních představ a potřeb sám. Základní nastavení proběhlo za asistence školitele během dvou pracovních dnů, dolaďování protokolů již za plného provozu, je otázkou týdnů,“ říká primář MUDr. Marian Wierzgoń. Druhou fází vyšetření je hodnocení obrazů pořízených výpočetním tomografem lékařem radiologem na prohlížecích stanicích. Součástí tohoto procesu je u cévních vyšetření i tvorba prostorových rekonstrukcí-obrazů.

Vyšetřování koronárních tepen pomocí CT je dnes již standardní metoda, která dokáže velmi spolehlivě vyloučit postižení srdečních tepen, tedy ischemickou chorobu srdeční a její komplikace. Nicméně ne každé CT je pro toto vyšetřování vhodné, obecně lze říci, že se jedná o nejvyšší a nejsofistikovanější řady CT přístrojů. S jejich dokonalostí pak roste i spolehlivost vyšetření. Již po prvních zkušenostech je zjevné, že nové CT přináší vyšší kvalitu, byť původní přístroj patřil v době svého pořízení k absolutní špičce. Vyšetřením koronárních tepen samozřejmě možnosti CT v kardiologii nekončí. Tato vyšetřovací modalita se pro svoji přesnost a přehlednost, s možností 3D rekonstrukcí a spojováním obrazů s ostatními zobrazovacími metodami, stala integrovanou součástí moderní kardiologie a kardiochirurgie,“ doplňuje na závěr vedoucí lékař Kardiocentra a primář kardiologického oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Libor Škňouřil, Ph.D.

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí je jedním z největších kardiovaskulárních center v České republice. V souladu s touto skutečností provádí oddělení Intervenční radiologie ve srovnání s ostatními CT pracovišti v okolí podstatně více cévních vyšetření, hlavně u tepenných onemocnění. 

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.