Transformace českého teplárenství

Hlavním palivem, ze kterého se v České republice vyrábí teplo, zatím zůstává uhlí. To se má ale v blízké budoucnosti změnit. Rostoucí ceny povolenek i evropské cíle snižování emisí skleníkových plynů povedou k postupnému ukončení využívání uhlí a k zásadním změnám v českém teplárenství.

O tom, jak je teplárenství připravené na dekarbonizaci, jaké investice si změna vyžádá a jaké bude mít dopady na zásobování teplem, diskutovali 22. 6. 2021 na společném setkání představitelé státu, dodavatelů energií a municipalit.

Foto: archiv IVD

Centrálně vyráběné teplo využívá v Česku 1,6 milionu domácností, školy i úřady. To představuje mohutnou imisní zátěž oxidu uhličitého či polétavého prachu především na obyvatele žijící ve městech. Strategickým plánem do budoucna je využití širokého spektra primárních energetických zdrojů energie včetně tuzemských paliv, obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně lokálně udržitelné biomasy a odpadů. V plánu je hojné využívání biomasových kotelen, solárních nebo geotermálních systémů. Cílem je minimalizovat imisní zátěž nejen na obyvatelstvo České republiky, ale celé Evropy. 

Havířov dlouhá léta zásobuje teplem jedna soukromá společnost. Pokud zvládne odchod od uhlí a zavedení nových technologií a udrží pro občany příznivou cenu, není nutné nic měnit. Transformace teplárenství a vůbec celého energetického sektoru probíhá rychleji, než se plánovalo. Havířov se snaží být připraven a vstup do společného podniku se společností ČEZ ESCO, a.s. dává našemu městu do budoucna šanci hledat pro naše občany vhodná efektivní řešení, tak aby ceny tepla zůstaly, pokud možno nízké,“ vysvětlil primátor města Havířova Josef Bělica.

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.