Nadace Špuntíci předala více jak 15 tun humanitární pomoci Ukrajině

V neděli 27. 2. 2022 otevřela Nadace Špuntíci materiální sbírku na pomoc Ukrajině. Už od 9 hodin začali do sídla nadace a vydavatelství A11 docházet lidé a přinášeli hmotné věci (spacáky, deky, jídlo, drogerie, oblečení apod.).

Foto: Nadace Špuntíci
materiální sbírka

„Sbírka byla velice spontánní, v sobotu jsme se rozhodli, že sbírku vyhlásíme a v neděli v 9 ráno přišli první lidé. Během dvou hodin jsme měli plnou budovu,” popsal její počátek Pavel Horský, výkonný ředitel A11.

Do materiální sbírky se s nadšením zapojili jednotlivci a také firmy

„Jsem skutečně šťastný a hrdý na to, že jednotlivci i Ataccama jako společnost velice spontánně a zároveň organizovaně darují tolik potřebné zásoby na pomoc lidem na Ukrajině,“ říká CEO Ataccamy Michal Klaus. „Pocit podpory a solidarity s Ukrajinou je úžasný a inspirující a my se budeme i nadále snažit pomáhat, jak jen můžeme. Založili jsme také sbírku, kam mohou přispívat naši zaměstnanci i jejich přátelé a Ataccama poté celkovou částku daru zdvojnásobí.”

Foto: Nadace Špuntíci
zaměstnanci Attacama

Od pondělí probíhala sbírka také v Ostravě a v Hranicích v sídle ARCADA NeuroMedical center.

Foto: ARCADA NeuroMedical center

V pondělí vyrazila první auta s humanitární pomocí

Ráno vyrazilo z Prahy jedno přepravní auto, které mělo za cíl Polsko-ukrajinské hranice.

Foto: archiv Nadace Špuntíci
hraniční přechod Przemysl

Kolem poledne vyrazilo další přepravní auto k Slovensko-ukrajinským hranicím.

Foto: Nadace Špuntíci
hraniční přechod Vyšné Nemecké

Odpoledne vyrazilo třetí auto z Ostravy s cílem Greckokatoliká charita v Prešově.

Foto: Nadace Špuntíci
Řeckokatolická charita v Prešově

Humanitární pomoc pokračovala i v dalších dnech

Lidé docházeli na sběrná místa i další dny. Celkem se podařilo předat více jak 15 tun materiální pomoci pro Ukrajinu.

Foto: Nadace Špuntíci

Jak pomáhat dále?

Aktuálně můžete přispět do schválené veřejné sbírky přes transparentní účet Nadace Špuntíci. Finanční příspěvky budou použité na pomoc ukrajinským občanům zasaženým válečným konfliktem, přicházejícím do ČR.

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.