Míru sebelásky nám nejlépe zazrcadlí naše okolí

Co je to vlastně sebeláska? Zeptali jsme se na toto téma Leny Amoris – lektorky výživy těla a duše.

Nízkým sebevědomím a sebeláskou trpí velká řada lidí. Co je příčinou a jak se naučit mít rád?

Rozhovor s Lenou Amoris ve Snídani s Novou ze dne 26. 10. 2022

Základní definicí je to, jaký máme vztah sami k sobě, se nám zazrcadlí ve vnějším světě, v naších vztazích.

 „Odraz sebelásky vidíme ve vnějším světě, v chování našeho okolí k nám. Pokud jsme ve vztazích naplněni, tak je to právě díky roli sebelásky. Jednoduše řečeno, jak se budu chovat k sobě, tak se ke mě bude chovat i mé okolí,” říká Lena Amoris.

Jak pracovat na sebelásce?

Vše začíná malými věcmi např: ráno se podívám do zrcadla a řeknu si, mám se ráda. Důležitým faktorem je naučit se říkat lidem NE a vytyčovat jim jasné hranice. Sebelásku lze dosáhnout i tím, že budeme sami se sebou vést monolog. To je to zvnitřnění, návrat k sobě. I použití slovního spojení Rádo se stalo… Je to právě sebeláska.

Archiv: Facebook Leny Amoris

Máte zájem o konzultaci s Lenou Amoris?

Lenu kontaktujte na e-mailu lena.amoris@email.cz

Archiv: Facebook Leny Amoris

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.