Vítání prvních ročníků Soukromého Gymnázia a SOŠ Iuventas mělo vynikající úroveň

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se konala tradiční akce Střední odborné školy a soukromého gymnázia IUVENTAS s.r.o. – vítání prvních ročníků v kulturním domě Akord.

Studenti Pedagogického lycea prvního, druhého a třetího ročníku si připravili pro nové studenty bohatý umělecký program. Nové studenty přivítala majitelka školy Marta Konkolová společně s ředitelkou Lenkou Zdražilovou. Budoucím studentům se také představil pedagogický sbor.

Celou akcí provázela moderátorka Alexandra Uherková, která v minulosti působila na škole jako pedagog.

Foto: Business Lifestyle
zleva: Marta Konkolová, Alexandra Uherková a Lenka Dražilová

Copyright © 2024. Všechna práva vyhrazena.